Trưốc hết là cái giá trang phục dân tộc thái

Môi của tôi khô khốc. – Ông ecặp cô ta tại châu Phi à?
Ị Phdi vậy chứ! Ngay từ Las Vegas, anh đã mắc hết sai lam này đến ¡¡¡Ị lầm khác.

Tôi đã thông báo cho anh rằng Angie m hẹn gặp tôi ngày văn hóa việt nam thứ văn hóa việt nam hai. Hai lan anh nhắc lại với tôi rằng Angie từ chối cuộc gập gõ ngày thứ ba.

Việc ra đi vội vàng của anh không đúng với phong cách của Angie. Angie không bao giờ ủy quyển mà lại không có những chỉ thị cụ thể trưốc.

LẦn gọi điện thoại từ má}7 bay tôi nghe chừng như có chuyện mờ ám. Lúc đầu tôi cô gắng chấp nhận rằng Angie bị loạn trí, sau đó tôi bắt đầu nghi ngờ ngay cái chuyện mua đồng hồ. Annie ngắt lời Sanders:
– Eric, em muốn nói vối anh. Sanders bảo cô im lặng.

– Cô sẽ có cả cuộc đòi đế mà thanh minh. Anh
muốn sống lâu dài đó chứ; Eric? Cái đó tùy ỏ anh. Chung thân thì trang phục dân tộc thái anh không chịu nồi trong nhà trang phục dân tộc thái tù đâuĩ Chúng nó tham ăn và dữ tợn lắm. Có một gã người Pháp cũng đẹp trai, dưối quyền sử dụng của họ. Nhà tù. nó là một thê giối riêng biệt.

Ông ta nói tiếp, tay vẫn bóc miếng bơ cuối cùng:
– Đi mua một chiếc đồng hồ ghi vào tài khoản của Công ty cấp cho. Tôi là người chịu trách nhiệm về những tài sản xã hội của Công ty Ferguson mà. Trưốc hết là cái giá. Trưốc tôi nghĩ 1ăng anh trang phục dân tộc đã tự tặng cho mình
một món quà đế vương trang phục dân tộc . Những rồi hỏi cứa hàng kim hoàn thì người ta chò tôi biết anh đà mua một đồng hồ nữ.

Post Comment