Chụp kỷ yếu cùng thầy cô là vinh dự cực lớn của đời học sinh

Qua nhiều thế hệ lãnh đạo, giáo viên của nhà tnrờng đều cố gắng vươn lên trong giảng dạy nhờ vậy học sinh trường Đồng Khánh – Trưng Vương luôn đạt kết quả cao trong học tập. Một logích như một điều bất hủ là: có thầy giỏi ắt sẽ có trò giói và trường Đông Khánh – Trưng Vương đã trong quỹ đạo logíc ấy. Trường đã là cái nôi bồi dưỡng học sinh giói và tạo dà cho các em Chụp ảnh kỷ yếu  có kiến thức lên bậc trung học phổ thổns.

Ánh mắt của cô giáo hiệu trướng Đỗ Thị Kim Ngân như rạng ngời hơn khi cô giáo nói với tôi:

Nếu tính riêng từ năm học 1970-1971 đến nay. trường trung học cơ sớ Trưng Vương chííng tôi đã đạt gần 100 giái trong kỳ thi học sinh giỏi toán cấp quốc gia, trong đó có 10 giải nhất nhà văn ạ.

Tôi không vui sao được khi nghe Chụp ảnh kỷ yếu Sài Gòn  cô giáo Kim Ngân cho biết kết quả thật đáng tự hào của nhà trườnsỉ như vậy, khi tôi biết được học sinh trường Đồng Khánh 1 Trưng Vương khi lên bậc học cấp I hệ 10 năm và bậc trung học phổ thông hệ 12 năm đã đạt được nhiều thành tích cao: 50 giải quốc tế về môn vậi lý, món toán và mồn tin học trong đó cổ 9 giải nhất. Các thầy cô giáo I irường Trưng Vương đã bồi dưỡng, dạy dỏ các em thành tài và chính kết quả mà các em dã đạt được đã tỏ thêm nét vẻ vang cho nhà trường.

Tôi hỏi cô giáo:

Trong công tác chi đạo, ban giám hiệu thấy nội dung nào là trọng tâm thưa cô giáo?.

Ngav từ khi mới thành lập Chụp Ảnh Kỷ yếu cấp 3  cho đến nay, quan điểm chi đạo cúa ban lãnh đạo qua các thế hệ của trường chúng tôi đều coi công tác chuyên môn, chất lượng dạy và học là trọng tâm. Vì tất cả mọi hoạt động khác ớ nhà trường đều phục vụ cho công tác dạy học. Như nhà văn biết đấy muốn có trò giỏi trước tiên phái có thầy giỏi. Mà muốn có thầy giỏi phải hoạt động tốt vé chuyên môn, phái có nghiệp vụ sư phạm giói, ỉ uốn gắn bó với nhà trường, làm tốt công việc mình được giao và giàu lòng nhân ái.

Post Comment