Du học đang là xu hướng giáo dục mới đối với những gia đình có điều kiện. Tuy nhiên không phải du học sinh nào trở về nước cũng có thể kiếm được một công việc như yêu cầu của họ. Du học nhưng lại lười học Không phải là du học sinh nào tốt…