Mong muốn lưu giữ cho mình những hình ảnh thật đẹp và độc đáo trong kỷ yếu nhưng vẫn phần nào phản ánh tuổi thơ bên hình ảnh chú trâu đồng, những rặng tre và cột khói bếp mỗi chiều. Chính vì vậy, ý tưởng cho bộ ảnh ra đời, mang đến cho những con…

Hơn đơn năm ni, đồng công tác trên một con lối, tớ đã hiểu anh ấy. tui rất phục anh ấy. một dò, chính tôi thoả mục kích cảnh anh ấy cứu đơn xe cộ. xe anh ấy nhỡ sang phà thời máy bay địch tới. đáng ra, anh ấy có trạng thái phóng xe…

Ngày của cá tai ch play c nghệ sĩ hội nghị chuyên đề và các kỹ sư kết thúc buổi Ch play chiều thứ bảy với một bàn tròn về chủ đề của thiết kế và câu hỏi “Làm thế nào để công ty với các đối tượng đang được sản xuất? “ Trong phòng…