Thiết kế iPhone 4S

Có cùng thiết kế như iPhone 4 nhưng iphone 5 cũ có một số chi tiết đã được sửa sang lại. Ví dụ như phím Mute so với iPhone 4 được thiết kế hơi nhô lên. Phần phía trước gồm camera phụ VGA, loa tai nghe phía trên màn hình, dưới màn hình là nút…