Tại sao càn phải lắp thiết bị cảm giác cho ngươi mây?-Cờ Thủ

Cờ Thủ-Ngày 4-7-1981, m.ôt người máy của Công ty Công nghiệp nặng Sơn Kỳ, huyện Binh Khố của Nhật đã phát sinh sự cố, sau kỊìĩ một thợ sửa chữa sửa chữa xong, khi đang thu dọn công cụ, người máy dùng hai tay thép nhấc người công nhân này lên, xem như một chi tiết máy, đưa vào máy để “gia công”, kết quà người công nhân đố bị chết.
Vốn dĩ, người máy này vừa “câm” lại vừa “điếc”, nó đã không •nhìn” ra cái nố cầm là chi tiết hay người, cũng nghe không hiểu tiếng kỏu cứu mạng thất thanh của người công nhân đố.
Đối với người máy Mmù” (người ‘máy đời thứ Chắn online nhất đa số đều là kẻ “mù”), nếu muốn cố thể đi đến địa điểm chỉ định một Chắn online cách chính xác, cầm chắc vật cằn cầm, thỉ yêu càu các khâu của chân tay người máy đều vô cùng chính xác, việc chế tạo như thế sẽ tương đối khổ khăn, mà giá

thành cồng rất cao.
Ngược lại, người máy nếu như cđ MmấtM (thiết bị thi giác), có thể nhìn thấy vấu tay còn cách mục tiêu bao xa ■6*.(gọi là sai lệch), và do máy tính phát ra mệnh lệnh, tiếp tục rút ngáiv cự ly này, (khử sai lệch), cuối cùng thì C(S thể nám chác vật muốn lấy. Người máy như thế khồng những cố thể hoàn thành chính xác nhiệm vụ, mà cả khi tỉnh huống thay đổi còn cố thể tùy cơ ứng biến, chính là ndi nó có náng lực thích ứng.
Người máy đã có “mắt” rồi thỉ có thể làm rất nhiều công việc phức tạp. Ví dụ, cho người máy tiến hành lắp ráp máy điều đố yêu cầu người máy cơ thể Hnhìn thấy” chi tiết, sau khi nhìn thấy chi tiết cần thiết, phải’ đem

Cờ Thủ

láp nớ nií*y
Trong quá trinh đi lại người máy cíing cftn phAi C(í •mát”, như vậy mới C(5 thể nhìn ra bảĩi IhAn nổ đang 6 vị trí náo, cùng mới cổ thể quyết địiih bước anu cỉi như thế nào. Nếu như troxig quá trinh đi lọi gộp phải vẠt, cỏn, “mát” đã nhln rõ rồi, thì cổ thể vượt qun hoặc vòng qua.
Có thể sẽ cđ người ndi: người mù cũng cơ thế lầm việc, cũng có thể đì lại đđ sao? Đúng. Nhưng người IĨ1U cố thể lợi dụng các giác quan khác như xúc giác để cảm nhận sự vật bên ngoài. Đôi với người máy không c<5 mát mà nói, muốn hoàn thành công việc phức tạp, hoặc thực hiện “đi co thu online lại kháp nơi”, thì phải càn máy tính “ghi nhớ” rất nhiều thông tin, và phải lắp cho  co thu online nó các thiết bị cảm giác khác. Ví dụ, lắp năm sừng xúc giác xung quanh phần lưng người máy, chỉ càn một bộ xúc giác nào đọ sờ thấy vật cản, nó sẽ biết thay đổi phương hướng đi của mình, tránh va vào vật cản hoặc “húc trâu”.
Cố thiết bị cảm giác rồi, người máy đã có nhiều chức năng hơn. Ví dụ, lắp thiết bị cảm quang hoặc cảm biến khối ở phàn đầu của người máy nó; có thể tự động bảo động khi gặp hỏa hoạn; lắp thiết bị cảm giác có thể nghe âm thanh cho người máy, thì cố thể để nổ làm “người đi tuàn”, khi “nghe” thấy tiếng động khác thường trong đêm, thì nó cố thể tự động báo động. Nếu như người máy không những cố thể “nghẹ thấy” âm thanh, mà còn có thể phán đoán ý nghĩa của âm thanh, thỉ nố cố thể “nói chuyện” với người, cđ thể “nghe hiểu” mệnh lệnh cùa người phát ra.

Cờ Thủ
Nhà công trỉnh học Denrorsi của Trường đại học Bisan Italy chế tạo cho người máy một loại “da thông minh”, ioại da này cố nội bỉ và ngoại bỉ, có tính đàn hồi, ở giữa cố kẹp một lớp keo, có thể dẫn điện. Lớp Mẹo chơi cờ Tướng koo do hai tầng
điện cực kẹp chặt. Khi da chịu áp lực, điện áp trên Mẹo chơi cờ Tướng điên cực sẽ thay đổi. Loại da này ctí thể cảm giác được cái đang cầm trong tay là cái gì, ví như rốt cuộc là bóng cao su hay là một quả cầu sát. Cố loại da này rồi, tay người máy sẽ cố thể phân biệt các vật khác nhau.
Thiết bị cảm giác nổi ở trên đều là để người máy cảm giác thông tin bên ngoài, trên thực tế người máy còn có rất nhiều thiết bị dùng để cảm nhận thông tin nội bộ

Post Comment